Festival Performa & Platforma 2018 - Connection

Anja Bornšek

CONNECTION

artists lab | Slovenia

Vodi in povezuje: Anja Bornšek

Festival kot uprizoritveni format je zgoščen niz srečanj in prepletov, kjer se uprizarjanje individualnega pretoči skozi kolektivnost in spet nazaj v individualno.

Letošnji umetniški laboratorij omogoča dodaten poglobljen prostor raziskovanja pojava srečanja in sobivanja znotraj festivalskega časa. Zastavljen je kot štiridnevna dopoldanska praksa druženja, ki je namenjena raziskovanju dela drug z/ob drugim/em. Razgrnili bomo individualne pristope in interese ter skozi sobivanje z drugimi poiskali presečišča, odmike in možnosti navezav. Opazovali bomo, kako se naše lastne ideje razvijajo in definirajo v kontekstu skupnega delovnega prostora.

Zanimala nas bo pot razvoja sobivanja idej in grajenje vsakodnevne skupne fizične prakse, ki vznika iz naših pogovorov, naših lastnih interesov, skupinskega odzivnega prostora ter iz odmeva in vtisov festivalskih dogodkov, ki se jih bomo v tem času udeleževali.

Kako lahko štiri dni prepletamo osebno in kolektivno, izkustveno in miselno, nekaj, kar prinašamo s sabo, in nekaj, kar vznika zdaj, v tem trenutku? Kaj se dogaja na presečiščih srečanj? Kako lahko ujamemo številnost možnosti in hkrati z namero navezovanja in s pozornostjo do načina "sobivanja" ustvarjamo prostor relacij, ki so specifične za skupino, v kateri smo?

Laboratorij je namenjen koreografinjam/om, ustvarjalkam/cem na področju giba in plesalkam/cem in bo potekal od 30. avgusta do 2. septembra v Vetrinjskem dvoru. Vsak dan začnemo ob 10. uri s skupnim zajtrkom in pogovorom ter nato nadaljujemo delo do 14. ure. Popoldnevi in večeri so namenjeni udeležitvi festivalskih dogodkov.

Produkcija: Plesna Izba Maribor v sodelovanju z Narodnim domom Maribor – Vetrinjski dvor

Anja Bornšek

Anja Bornšek je diplomirala na salzburški akademiji za ples SEAD, magistrski študij plesne pedagogike je končala na frankfurtski Univerzi HfMDK, pridobila pa je tudi naziv pedagoginje s področja gibanja in somatike po metodi Body-Mind Centering. Pred kratkim je sodelovala z Matijo Ferlinom in Maayan Danoch, kot koreografinja pa je sodelovala z gledaliških režiserjem Sebastijanom Horvatom. Poučuje na Akademiji za ples v Ljubljani, Akademiji za ples v Zagrebu, na magistrskem programu pedagogika sodobnega plesa na HfMDK v Frankfurtu, v Tanzhaus nrw, itd. V preteklih štirih letih se intenzivno posveča tudi razvijanju formata za publiko imenovanega Physical Introduction. Format "Physical Introduction" je samostojno učila ob številnih priložnostih in na institucijah, kot so Tanz im August, Konzerthaus Berlin, Saarländische Staatstheater in HfMDK Frankfurt, ter sodelovala pri izvedbi seminarjev v GothenburgOperans Danskompani, Tanzhaus nrw in Bremerhaven/Tanzland Kooperation. Zadnja tri leta in pol redno vodi delavnice "Physical Introduction" v Tanzhaus nrw.

CONNECTION <em>Photo: Pinterest.com</em>
Photo: Pinterest.com

Festival Performa & Platforma 2018 - Connection - Home page